Nỗ lực trong công tác giảm nghèo ở Kim Quan

Bằng các giải pháp của chính quyền địa phương, cùng sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Kim Quan đã được hỗ trợ vốn, tạo việc làm, xóa nhà tạm... để vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là xã có tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm nhiều nhất trong năm 2019 ở ...

Gia đình bà Triệu Thị Xuân, xã Kim Quan là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn trong năm 2019. Sau gần một năm tiếp nhận bò, hiện nay cặp bò của gia đình phát triển rất khỏe mạnh. Ngoài ra, gia đình bà cũng cố gắng mở rộng phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2019, gia đình bà được xét thoát nghèo. 

Nhiều hộ gia đình xã Kim Quan được hỗ trợ vay vốn, cây, con giống để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Đầu năm 2019, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều xã Kim Quan có 201 hộ nghèo chiếm 23,79%. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trong khi tập quán canh tác còn lạc hậu. Do đó, để làm tốt công tác giảm nghèo, Đảng ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Xã đã linh hoạt trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực; lồng ghép các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người dân, đặc biệt là hộ nghèo. Hiện nay, dư nợ Ngân hàng CSXH huyện là 22,7 tỷ đồng và Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện là 28,3 tỷ đồng đã giúp cho người dân trong xã có nguồn vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, trong năm qua, xã đã thu hút được nhiều nguồn hỗ trợ về kinh phí, cây con giống từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cho hộ nghèo để phát triển sinh kế. Đồng thời, xã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cây trồng, vật nuôi, để người dân ứng dụng hiệu quả vào mô hình của gia đình. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã tự tin, phấn khởi và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, đối với những hộ nghèo có nhà ở tạm, nhà dột nát, xã nỗ lực huy động các nguồn hỗ trợ dành cho hộ nghèo, trong năm qua, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp, cùng với sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ 41 hộ nghèo làm nhà ở mới. Bằng nhiều giải pháp hữu hiệu, đến cuối năm 2019 xã Kim Quan đã giảm được 126 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,05%. 

Giảm 14% tỷ lệ hộ nghèo đó là kết quả cho sự nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân xã Kim Quan, góp phần hoàn thành mục tiêu về đích chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục