Nông thôn mới - Xã Kim Quan

  • Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Kim Quan đạt chuẩn nông thôn mới.

  • Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh,Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho Trường Tiểu học Kim Quan.

  • Đồng chí Phạm Văn Thuần, Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho Trường Mầm non Kim Quan.

  • Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Kim Quan.

  • Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh,Ban Tổ chức Trung ương thăm khu di tích ATK Kim Quan (Yên Sơn)

Thư viện ảnh khác