Hoạt động Văn hóa - Xã hội xã Kim Quan

  • Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khánh thành Nhà bia tại Lễ Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân tại xã Kim Quan

  • Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân và lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà bia tại Lễ Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân tại xã Kim Quan

  • Các đại biểu dự Lễ khánh thành trường Mầm non Kim Quan

  • Các đ/c lãnh đạo Agribank Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Sơn cắt băng khánh thành trường Mầm non Kim Quan

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Agribank Việt Nam bên công trình tài trợ Trường Mầm non Kim Quan

  • Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích ATK Kim Quan

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân tại Lễ Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân tại xã Kim Quan

  • Các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân tại xã Kim Quan

  • Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân và lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Nhà bia tại Lễ Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân tại xã Kim Quan

Thư viện ảnh khác