Công tác dân vận xã Kim Quan

Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ ...

Toạ đàm, giao lưu thể thao

Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận, ngàythành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Hội Liên ...

Người dẫn đường ở Làng Hản

25 năm tuổi Đảng, 21 năm làm Bí thư Chi bộ, ông Mã Phúc Hương (trong ảnh), Bí thư Chi bộ thôn Làng Hản, xã Kim Quan (Yên Sơn) được ví như người dẫn ...