Công tác dân vận xã Kim Quan

Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Sáng ngày 08/11/2023.Thực hiênHướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. 

Về tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Khối Dân vận vận xã Kim Quan gồm có Ban thường vụ Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Cán bộ, Công chức, Cán bộ không chuyên trách, lực lượng công an xã tham gia lao động cùng với bà con nhân dân thôn Khuôn Quại san mặt bằng, đổ bê tông sân nhà Văn hoá thôn và vệ sinh môi trường 

Nguyễn Hồng Phú

Tin cùng chuyên mục