Nỗ lực trong công tác giảm nghèo ở Kim Quan

Bằng các giải pháp của chính quyền địa phương, cùng sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Kim Quan đã được hỗ trợ vốn, ...