Giới thiệu chung xã Kim Quan - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang

Kim Quan là xã nằm ở phía Đông Bắc của huyện Yên Sơn với diện tích tự nhiên 3.047,26 ha. Toàn xã hiện có 07 thôn 838 hộ, 3.463 nhân khẩu, với 9 dân tộc cùng sinh sống. Số người trong độ tuổi lao động toàn xã là 2.334 lao động, số lao động đã qua đào tạo là 1.301 người chiếm 55,7%. Thu nhập bình quân đầu người tính đến hết năm 2019 đạt 33,32 triệu đồng/người/năm.

 

Bản đồ tổng quan xã Kim Quan - huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang