Xã Kim Quan tổ chức tuyên truyền XDNTM, ra quân tổng vệ sinh môi trường

Trong những ngày này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kim Quan huyện Yên Sơn, cùng với đơn vị đỡ đầu, Ban tổ chức Trung ương Đảng và các ban ngành đoàn thể của huyện Yên Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền 19 tiêu chí XDNTM, tổ chức cho bà con nhân dân về sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh nhà ...

Là đơn vị đỡ đầu XDNTM, trong những ngày này, Đoàn công tác Công đoàn Ban tổ chức trung ương Đảng, đã cùng với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kim Quan, huyện Yên Sơn tổ chức tuyên truyền XDNTM, vận động nhân dân ra quân vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nhà ở, chuống trại chăn nuôi. Tại thôn Kim Thu Ngà, thôn điểm XDNTM của xã, Ban chỉ đạo XDNTM và Đoàn công tác Công đoàn Ban tổ chức trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và vận động nhân dân ra quân vệ sinh môi trường. Thôn có tổng số 148 hộ, trên 580 khẩu, bà con sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi đại gia súc. Tại buổi tuyên truyền Đoàn công tác Công đoàn Ban tổ chức Trung ương đảng đã nêu rõ ý nghĩa về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, gắn với nôi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, dựa trên thế mạnh truyền thống của địa phương, lựa chọn đẩy mạnh phát triển đàn gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa, cải tạo tầm vóc đàn trâu, bò; Ý nghĩa của sử dụng nước sạch, gắn với công tác vệ sinh môi trường sống. Ngay sau hội nghị cán bộ, công nhân viên chức của huyện, xã cùng với nhân dân trong thôn đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà ở, chuồng trại chăn nuôi lợn, trâu, bò.

Người dân xã Kim Quan quét dọn vệ sinh môi trường.

Như vậy, đến nay 8/8 thôn, Ban chỉ đạo XDNTM của xã đã phối hợp với đơn vị đỡ đầu XDNTM, các ban ngành đoàn thể của huyện tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền XDNTM tại 8/8 thôn, đồng thời tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. Để ngày ra quân vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao xã đã huy động cán bộ, công chức, các đơn vị cơ quan, trường học, Trạm y tế xuống thôn bản phối hợp cùng nhân dân 8 thôn trên địa bàn xã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom xử lý rác thải ở các tuyến đường giao thông nông thôn, các khu vực công cộng như chợ, nhà văn hóa, sân vận động. Đặc biệt Ban chỉ đạo đã đến từng hộ gia đình ăn ở chưa hợp vệ sịnh vận động, hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà ở vệ sinh chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, lợn, với phương châm “Vì môi trường xanh sạch đẹp” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM.

Sau hoạt động này, hàng tuần xã sẽ duy trì công tác tổng vệ sinh vào ngày cuối tuần, phân công các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội phụ trách từng thôn, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo nề nếp trong cộng  đồng khu dân cư về vệ sinh môi trường, góp phần thiết thực trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân, tiến tới hoàn thành tiêu chí về môi trường.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục